BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin BTC stigande kanal, femvågstrend, har klivit tillbaka på den nedre stödlinjen, tittat ovanför den stigande kanalen och slutligen bröt igenom den stigande kanalen till en ny topp

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.