BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoins huvud och axlar, den dagliga linjen har brutit igenom och trampat tillbaka på halsen 👌 stöd för huvudet och axlarnas botten, och sedan är det hausse att gå över den 👉🏻 vita trendlinjen. Efter ett år eller så kommer det att bryta igenom denna vita linje till en ny höjdpunkt.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.