OMXSTO:BTCX   GOOBIT GROUP AB
Goobit ser äntligen ut att mogna efter att ha gått ut på börsen genom IPO i maj månad och har tankats kraftigt sedan dess.
RSI , Macd och price action för det tekniska tycker jag ser ut att vara på sin plats.

Låt oss se!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.