Stocklund_

Köpläge i Bambuser

Lång
OMXSTO:BUSER   BAMBUSER AB
Vi ser att aktien vänder vid en tydlig trendlinje som har varit en trendlinje sedan 19 mars 2020.
Enligt mig är det en tydlig trendlinje och kommer förmodligen fortsätta vara en stark trendlinje.

Aktien befinner sig även i en zon som har agerat som både stöd och motstånd tidigare.

RSI och MACD har aldrig varit så låga som dom är just nu, aktien är extremt översåld.

Jag hoppas på att se en uppgång i aktien nu!


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.