Linus3230

Bambuser - 50% nedsida

Kort
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:BUSER   BAMBUSER AB
De stora killarna börjar ta vinster i Bambuser. Ser nedsida om ytterliggare 50%. Var försiktiga!
Kommentera:
Mitt i prick :)

Grattis till er som sparade över 50% i förlust
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.