FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Lade den här långa traden imorse. Har nu blivit aktiverad och möjlighet finns fortfarande att haka på.
Indikator har korsat så det känns rätt så långt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.