FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CadChf uppe vid skapliga motstånd. 0,7612 var tidigare topp i närtid (19/7),topp före det =0,7620 , nu 0,7618. Tror på ett utbrott uppåt ur kanalen till topp före dessa = 0,7628 . Hålla utkik efter en veke upp över 0,7620 så kan det dra nedåt?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.