jan9011

CadChf

Kort
jan9011 Uppdaterad   
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CadChf 1H möjlig dubbeltopp och neg. divergens kan vara starten för en kort trade?
Kommentera:
Negativa divergensen höll vad den lovade.
Figurerna blev fel. Det blev den som inte var med, rektangel.
Men för den som fortsatte använda triangel och förliotade sig på negativ divergens fick en fin resa,

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.