FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CadChf och nivåer att hålla under bevaking. Lång för att sedan byta till kort

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.