Oscar1993

Supplyzon för vidare färd neråt

Kort
FX:CADJPY   Kanadensisk dollar/Japanska yen
Det har bildats en supplyzon där priset sedan tagit ut tidigare bottnar. Så som jag läser grafen väntar jag på att den ska fortsätta neråt.

Min plan för detta par är att vänta tills priset vänder tillbaka till supplyzonen för att där leta entry för att gå kort.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.