OMXSTO:CALTX   CALLIDITAS THERAPEUTICS AB
Då var vi återigen med en ny analys på Calliditas. Som jag nämnde i tidigare analysen så var var väldigt hög risk att ta en position i de höjder som vi befann oss i pga. det stora motståndsområdet. Vi bröt 4H stöd område och etablerade oss i 1H stödområde. Den är inte särskilt stark men vi utgår ifrån att detta område kan få en reaktion om inte kan vi komma ner mot 6 månaders demand.

Tekniska indikatorer:

RSI strax över 50 punkter
MACD positiv man kan se att signalen börjar vika sig för ett kors på dagsgrafen. På 4 timmars grafen har vi redan fått korset.

iamyasink
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.