Stargrazer_1

Möjlig head and shoulders i Camurus.

OMXSTO:CAMX   CAMURUS AB
Camurus: På dagliga och 4H syns H&S tydligt tycker jag. Stoch RSI Verkar dock för en vändning uppåt ?
Medelvärden pekar också tillfälligt ner. Fundamenta för bolaget verkar ju vara positivt på långsikt? Vad tror ni om detta?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.