traz34

Dubbeltopp.. sent ute eller?

Kort
OMXSTO:CAST   CASTELLUM AB
Upptäckte en fin dubbeltopp här, men jag tror jag kan vara för sent ute för en kort position. Vad tror du?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.