OMXSTO:CAST   CASTELLUM AB
Detta kommer bli en av de bästa treudden att göra kommande månader. Tålamod sedan kan vi glänsa

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.