GodDamnSki

Castellum - Inväntar tillfällig korrigering innan köp

OMXSTO:CAST   CASTELLUM AB
Överköpt på RSI
Troligtvis kommande bearish cross
Min uppfattning är att vi borde se en korrigering till nedsidan motsvarande ca 12% innan vi hittar ett intressant upplägg.
Samtidigt bör vi komma ihåg att Castellum befinner sig i en väldigt fin uppåtgående trend men för att Risk to Reward ska bli bra inväntar jag själv en dipp som jag tror kommer senast vid 229 SEK . En dipp motsvarande 10-12% där det vore bra om vi fann stöd på weekly MA 200.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.