jan9011

Catena

Lång
OMXSTO:CATE   CATENA AB
Catena återtest av HS-linje och kanske lite till?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.