Investoz

CORTUS ENERGY

Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:CE   CORTUS ENERGY AB
Vilken drama i Cortus denna vecka! Ska man sammanfatta detta från ett TA perspektiv så ser det onekligen inte positivt ut mot vad det såg ut att vara tidigt på veckan.
Den symmetriska triangelformationen är bruten till nedsidan. För de som inte känner till så uppstår dessa triangelformationer efter en trend och i och med att denna formation är en fortsättningsformation som konsoliderar den tidigare trenden som i detta fallet var kraftigt negativ så ökar det risken för fortsatt nedgång.

Det som är ytterst intressant nu är huvudskuldra formationen som har uppstått! Den bildas oftast när positiva förhoppningar driver kursen framåt med 2 toppar, där topp 2 alltid är störst. När topp 3 fallerar av olika anledningar vare sig det är en dålig kvartalsrapport eller dåliga nyheter så sjunker efterfrågan drastiskt och topp 3 blir oftast något lägre än topp 1. När sedan kursen bryter den diagonala stödlinjen med kraft med en hög säljvolym så är det en stark säljrekommendation!

Men det finns en uppsida också! Om kursen inte kommer tillbaka och bryter stödlinjen vid 0.1530 och köptrycket ökar, så brukar uppgången efter sådana formationer till slut bryta topp 2 och fortsätta vidare uppåt!

För att fastställa vilket scenario som är mest troligt, så får man gå tillbaka och se historiskt på hur det har gått för Cortus. Det ingen stadigt växande kurva där aktieägarna har fått någon bra chans att få någon bra avkastning på sitt kapital och kursen visar många kraftiga fall genom historien, troligtvis orsakade av dåliga nyheter, kvartalsrapporter och ständigt krossade förhoppningar. Så ur den synpunkten så tror jag inte på en återhämtning utan risk för att historien återigen upprepar sig och vi får se en ännu lägre lägsta kurs med första mål vid 0.10 sedan kanske så lågt som 0.0590.

Det går inte att veta i förväg vilket av dessa två scenarior som kommer att spelas ut, men jag vet var jag ska hålla ögonen på för att få en hint om fortsättningen.
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.