jepennn

Väntar en uppgång av cortus?

OMXSTO:CE   CORTUS ENERGY AB
Brutit ett motstånd, som sedan utgör ett stöd och sedan testat stödet och bildat en bulish pin bar . Uppgång att vänta eller vad tror ni?
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.