Tobbe999

Möjlig Cup N Handel (CELH)

Lång
NASDAQ:CELH   Celsius Holdings, Inc
-Bryts 118$ så bör vi se fortsatt uppgång.
-Bevaka dom gröna mot stånden.
-Bryter vi upp kraftigt så är det förmodligen en Cup N Handel som vi har fått!
-Svårt att veta hur mkt uppgång vi kan få vid eventuella bryt uppåt då vi inte har några direkt TA motstånd.
-Skulle vi få nergång så måste vi bevaka stödzon 1 ifall vi håller och får uppgång, eller om vi faller igenom. Skulle den falla igenom så är analysen ogiltig.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.