Linus3230

CFISH - Stor nedsida

Kort
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:CFISH   CRUNCHFISH AB
Mycket sälj just nu i CFISH, vi kommer att se nivåer kring 15,40-18,55 SEK på sikt
Kommentera:
Mitt i prick :)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.