OMXSTO:CHECK   CHECKIN.COM GROUP AB
I mitt tidigare inlägg skrev jag att vi precis hade brutit oss ur en flagga. Men därefter så har vi inte haft momentum på plats vilket gör att vi inte orkar pusha. Vi befinner oss i en bear trend som vi bör beakta. Möligtvis om vi kan få en rekation från tidigare lägsta nivåer. Vill helst inte att vi bryter senast noterade lägsa nivå vilket kan få checkin att falla ytterligare. Sett till profil indikatorn har vi ett motståndsområde kring 35-38kr och ett mindre stödområde vid senaste botten. indikatorerna påvisar ingen styrka.

iamyasink

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.