LelleBoris

Bryter CHEMM ner eller upp?

OMXCOP:CHEMM   CHEMOMETEC A/S
Chemometec har nu konsoliderat i 22v och bygger en konstruktiv bas.
Om den kan hitta stöd här runt 146-148 så kommer en VCP och skapas.

Volymen har avtagit väldigt fint under hela basen med några fina gröna staplar.
Vill gärna se den inte går under 144 i första hand. Skulle den göra det så bör den hålla 139 för att vara på min bevakningslista.

Stort plus skulle vara om den kan stänga veckan högre än förra.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.