dinhchien

Cách giao dịch CHFJPY chỉ 2% rủi ro thắng hơn 750% trong 4 năm

FX:CHFJPY   Schweizisk franc/Japansk yen
Rủi ro tối đa: 2%.
Hoa hồng: 4 JPY / giao dịch
Trượt giá: 2 ticks.
Rủi ro / phần thưởng: 1 / 1.23
Kiểm tra lại dữ liệu là thanh lịch sử tối đa của tài khoản Premium.
------------
I. Làm thế nào để xác định một xu hướng Tăng.
1 ... Xu hướng Tăng được xác nhận khi giá đóng cửa vượt lên Keltner Upper 1.
2 ... Keltner Color hiển thị Xu hướng tăng
II. Cách xác định Xu hướng Giảm.
1 ... Xu hướng giảm được xác nhận khi giá đóng cắt dưới mức Keltner Lower 1.
2 ... Keltner Color hiển thị Xu hướng giảm
III. Vào lệnh là giá đóng cửa điều chỉnh về đường Basis (20).
IV. Cách tính Stoploss và Lợi nhuận
- Stop Loss = Giá vào lệnh + - (atr (20) * 2)
- Lợi nhuận = Giá vào lệnh + -

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.