Henrik-PatternTrading

CHFJPY, 4h, möjlig Alternativt Bat mönster

Kort
FX:CHFJPY   Schweizisk franc/Japansk yen
Det Alternativa Bat mönstret är ett lite svårare mönster att tradea eftersom du måste ha koll på både B punktens nivå samt minsta nivåer, "Zon att testa" i grafen, som priset Måste testa.
Utöver detta ska du även ha koll på 1.131 Fibonacci extension av X-A. Priset Får testa denna nivå men du ska omedelbart efter se prisrörelser åt motsatt håll och en exekvering görs i denna zon (exekverings zon i grafen).

Anledningen till att priset ofta rör sig så högt, förbi X punkten, samt att man kan vänta sig en reaktion från just 1.131 extension är för att många har placerat sina SL nivåer där och du får en reaktion utav detta.

Bekräftelse i "Exekverings zonen" med både prisrörelse och RSI för ett bra case.

Stop loss placerar man ovanför 1.131 - lämpligtvis på 1.27 extension. När man får reaktion av pris ner och under zonerna kan man flytta efter SL och börja minimera risk/låsa in vinst.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.