FX_IDC:CHFUSD   Schweiziska franc / amerikanska dollar
chfusd och möjlig fortsättning. ev. rekyl först?
Kommentera:

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.