Grafkollen

CHF/ZAR vid viktigt stöd

OANDA:CHFZAR   CHF/ZAR
CHF/ZAR testar det stöd där det vände upp i slutet av februari. Jag inväntar bekräftelse för vändning. Håller inte stödet kan det vara intressant att korta CHF/ZAR .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.