OMXSTO:CHRO   CHROMOGENICS AB
Negativ korrelation mellan pris och volym är ett svaghetstecken. I takt med att volymen har ökat så har kursen samtidigt minskat. Medan priset tappat -58 % så har volymen ökat med ca 190 %. Det visar högt utbud nära bottnarna medan efterfrågan är låg vid topparna. Orsaken till detta är att investerare som inte äger aktien och de som värderar att köpa tror att kursen ska falla. Generellt är negativ korrelation mellan pris och volym en varning för kommande nedgång.
Just nu har CHROMOGENICS svaga köpare och aggressiva säljare och det råder därmed en negativ marknadspsykologi över aktien och jag befarar att en Anti Crab mönster formas och då har vi en C punkt kring 0,23-0,24. Ingen bra känsla just nu...
Trots att mönstret är av negativ karaktär så finns en positiv uppsida i mönstret då punkt D sträcker sig upp kring 3 kr nivån. Har man tänkt att äga aktien i ett par år så kan man bli rikligt belönad fram mot 2022-2023.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.