jan9011

Chromogenics

Lång
OMXSTO:CHRO   CHROMOGENICS AB
Chromogenics börjar få det trångt i kilen! Får gärna göra en veke som utbrott ur kilen på nedsidan. Volym har tillkommit.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.