Investoz

CHROMOGENICS

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:CHRO   CHROMOGENICS AB
Två olika formationer är påväg att formas just nu som går rätt in i varandra. En av de kommer att göra den andra ogiltig. Vi går igenom vad som kommer vara avgörande för vilken som kommer att formas och därmed vilken kurs den är på väg mot.

Vi har mönster 1 som är en "bearish bat". De har XD längd på 88.6% där BC max sträcker sig 261.8% dvs en kurs på max 1.25.
Det mönstret blir ogiltig om punkt C som har kurs 0.60 bryts. Däremot stängning över punkt B dvs 0.84 ökar sannolikheten avsevärt för att kurs 1.25 nås.

Så har vi mönster 2 som är en "5-0 pattern". Den blir giltig så fort punkt C i mönster 1 blir bruten. AC i mönster 2 blir mellan 161.8%-224% dvs en kurs mellan 0.35-0.084.

Vi har en euforinivå mellan 1.50-1.65 där kursen väntas falla lite kraftigare om den nås.
Trade stängt: målet nått: Mönster 2 "5-0 pattern" blev ogiltig då mönster 2 nådde sitt mål över 1.25
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.