Investoz

CHROMOGENICS

Lång
OMXSTO:CHRO   CHROMOGENICS AB
"Bullish bat" formationen avslutades precis vid början av uppgångsperioden för sinusvågen och denna period beräknas hålla på till slutet av april. Kraftig rusning ses just nu då kursen håller god marginal till 45° vinkeln.
Just nu formar marknaden ett "Anti Garley" mönster. Dessa mönster hittas efter kraftigare fall och brukar ha sin uppgång i form av en "kil". XD av mönstret är 127.2 och skulle innebära en kurs kring 1.46 kr . Som minst förväntas kursen stå i 1.28 och som mest 1.72 kr (rödmarkerade områden)

De gröna områdena är tillfälliga uppstudszoner i rusningen där kursen hämtar nytt "bränsle". Dessa förblir inte statiska utan ändras när ett nytt högre topp formas. Just nu är 0.98 senaste toppen.
Det bildas även "vimplar" vid varje topp. När dessa små trianglar tas ut så fortsätter mikrotrenden i den riktningen som brottet skedde.

Man ska vara uppmärksam på att just nu studeras enbart mikrotrenden dvs kursen analyseras i 4H tidsupplösning vilket innebär att tiden för investeringen är av det kortare slaget, på max 3-4 veckor!

Studerar man veckografen så ses även där en "Gartley" formas där punkt D är kring 1.56 kr .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.