OMXSTO:CHRO   CHROMOGENICS AB
Under 2019 genomförde Chromogenics två företrädesemissioner på väldigt kort tid, där aktieägarna med ett par års tidshorisont som detta var tänkt från början, utvecklades lustigt men hastigt till en mardrömsinvestering. Den första emissionen genomfördes för rörelsekapital som följd av produktions- och leveransproblem. Den andra emissionen genomfördes positivt för finansiering av egna sputtringsmaskiner. Men nådastöten kom ändå i samband med den 3:e nyemissionen i början av februari detta året. Styrelsen ansåg att det inte var tillräckligt med rörelsekapital för att säkra produktion av det starkt växande marknadsintresset.

Var är Chromogenics kursmässigt idag? En utspädning med 50% så är värdet från 0,5 kr /aktie nere på 0,25 kr /aktie. Säljvolymen minskar vecka för vecka, vilket bör ses i första hand som positivt. Man har nu produktionen i egna händer vilket kommer att påskynda produktionen och kursens uppgång som en reaktion. Inte alls omöjligt att vi kommer i närtid få se kursen stabilisera sig mellan 0,40-0,45 där aktien har just nu sitt "rätta" värde. Slutet av mar/början på april lär vi ses huruvida det stämmer.

Har man från och med nu en tidshorisont på 2 år eller tills target är träffat mellan 2,50-3, och inte lägger någon vidare vikt på ett förkylningsvirus, så är jag övertygad om att Chromogenics aktieägare kommer att bli rikligt belönade.

Köpsignal, måste jag säga det...
Handel aktiv: Nästa analys: OMXS30, 10:e mars
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.