Investoz

CELL IMPACT B

Lång
OMXSTO:CI_B   None
En ca 80 % uppsida till gapet från 13:e juni på 8. 40 är en hyfsad potentiell vinst, speciellt när detta gap är av en "vanlig" karaktär.

Inte alla gap är skapade lika, och därför måste en generalisering som att alla gap ska fyllas är inte något man borde ta hänsyn till.
Det finns fyra typer av gap, var och en med sina egna egenskaper och betydelse: det "vanliga gapet", "breakaway gapet", "runaway gapet" och "utmattningsgapet".

Ett "vanligt gap" är det vanligaste gapet. Det förekommer generellt under handelsområden eller områden av trängsel, åtföljs av relativt låg volym och fylls vanligen mycket snabbt. Dessa typer av gap kan orsakas av olika anledningar, men speciellt av en enkel kortfristig obalans mellan utbud och efterfrågan. CELL IMPACT har haft en hel del sådana gap och det senaste gapet är just av den karaktären. Dessa typer av gap fylls väldigt ofta igen och gör Cell Impact till en köpvärd aktie med en risk/reward på 1:3 .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.