TraderByChance

Mot 50kr

Lång
TraderByChance Pro Uppdaterad   
OMXSTO:CI_B   None
Cell Impact har precis gjort klart en triangel och formar en flagga ovanför.
Tror vi kan gå mot 50kr här.

Happy trading
Kommentera: Den ville inte bryta upp efter triangeln.
Men det skulle kunna vara en större ABC som precis har bildats.
Tror fortfarande på uppgång... Men avvakta så vi får en impuls och sen en ny flagga innan ni tar trade
Trade stängt: Stopp nått: Tyvärr fick vi ingen studs vid triangel och jag stänger denna nu

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.