NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! , olja : vill gärna se ett utbrott nedåt genom fallande kanal till blå zon för att samla upp köpare.