nilsjan53

CL1

Lång
nilsjan53 Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Tittar efter en lång i oljan. Indikator signalerar köp och svansen på candle visar att det fanns köpare här.
Föregående korta trade blev utstoppad men gick senare i rätt riktning.
Kommentera:
Tyvärr låg entry lite för långt ner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.