NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Olja och en ev . HS-formation på G

Kommentarer