NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
En analys jag gjorde i morse men inte har hunnit publicera eller ta. Den gick fort i mål.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.