nilsjan53

CL1

Kort
nilsjan53 Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Går in i den här direkt. En rekyl upp kan komma men tar den risken
Indikator har korsat så mycket tyder på en möjlighet att priset ska nedåt
Kommentera:
Tyvärr blev den här utstoppad med lite grann
Men målet är uppnått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.