NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! , olja. Lite väl lång svans , så kan tänka mig en rekyl ner för att "modifiera" den lite. Så om 51,5 håller så tror jag på en rekyl upp mot 54.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.