NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Tittar efter en kort trade i olja enl. bild. Söker en trade mot kanalbotten
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.