NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Kollar för ett trade i olja enl . bild.
Villgärna ha en bekräftelse i form av att vä candle blir uttagen
Kommentera:
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.