NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Väntar på en rekyl upp för att haka på en nedgång
Kommentera: Då gick den i mål!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.