nilsjan53

CL1

Lång
nilsjan53 Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
En fundering på trade i oljan.
Tittar enl. bild på att det ska bli en liten rekyl ner för att fortsätta en bit upp.
Kommentera:
Tog ut senaste "toppen" till vä så känns som den "lever" . Flyttar sl till BE
Kommentera:
Blev utstoppad på BE men även SL hade blivit tagen om den levt vidare.
Målet hade blivit uppnått även om det tog sin tid.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.