NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! , olja, och en ev. HS-formation kan bildas?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.