NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! , olja, och en ev . HS-formation kan bildas?

Kommentarer