jan9011

CL1!

Lång
jan9011 Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! , olja : Mycket linjer blev det! Men letar nu en "botten" för att tjäna pengar! Gick bom för ett tag sedan när man talade om att USA ställt upp krigsfartyg utanför Iran. Det här kan vara ett annat sätt att kriga mot Iran, att sänka oljepriset. Men någonstans finns det en brytpunkt där ingen har råd att gå under.
Det blev en dubbeltopp före nedgång och nu är det en "dubbelbotten". En veke ner mot 54,5-54 vore fint
Kommentera: Tietos är en aktie man kan följa om man inte vill gå på olja direkt. 234-227 kan vara möjlig ingångsnivå

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.