OMXSTO:CLAS_B   CLAS OHLSON AB SER. B
Fantastik move ! Som vi har väntat i 2 månader på nu kom den och sätter sl på YL siktar på grönt område.....

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.