OMXSTO:CLA_B   CLOETTA AB SER. B
Cloetta på W kan en tendens till HS-formation vara på gång. Om 26-nivån ger vika så kan det bli en resa ner mot 20-nivå? Mål1 är då 22,50.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.