OMXSTO:CLA_B   CLOETTA AB SER. B
Cloetta i köpzon. Men skulle vila se en urbottning ner mot röda strecket som är stödlinje. Annars ser volymen ut att öka och årstiden med jul framför oss talar för aktien.