OMXSTO:CLA_B   CLOETTA AB SER. B
Om Clloetta B tror jag följande. Att den ska ta en obalans och sen rekylera neråt för att sedan ta en spurt upp till "target". Men vi får se vad som händer, kom ihåg att detta är bara en idé och ska inte tas som finansiella råd.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.