Emilhavsjo

Cloetta up trend trade

Lång
OMXSTO:CLA_B   CLOETTA AB SER. B
up trend
fibbonacci fin nivå
MA150
RR2
Ser ut som en fin trade, en uppåttrend med en liten pullback till fina nivåer
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.